POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

HomePoziomy odzysku

Poziomy odzysku

Informacja o osiągniętych przez Gminę Kuźnia Raciborska oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


ROK 2013

a) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 16,2%
b) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 2,2% .
          
 
ROK 2014
a) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 14%
b) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 0%
 
ROK 2015
a) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 19,2%
b)  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 0%
 
ROK 2016
a)  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 18,48%
b)  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 0%
 
ROK 2017
a) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji  odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 23,83%
b) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 0%
 
ROK 2018
a) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 33,83%
b) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0%

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz