POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

Home

Artykuły

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY KUŹNIA RACIBORSKA !

OD 1 MARCA 2018 r. NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.

Jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.03. 2018r. wynosić będzie  15,50  zł miesięcznie od każdego mieszkańca,

- jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2018 r. wynosić będzie 40,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIE MAJĄ OBOWIĄZKU PONOWNEGO SKŁADANIA DEKLARACJI.

Termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie tj. : opłatę należy uiszczać kwartalnie, do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, KTÓREGO NUMER PODANY ZOSTAŁ MIESZKAŃCOM W PRZESYŁANYCH PISMACH ALBO W KASIE URZĘDU, U SOŁTYSÓW, NA POCZCIE LUB W DOWOLNIE WYBRANYM BANKU.

 

Wszelkie informacje udzielane są w pokoju nr 16 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, numer telefonu 032 419 14 17 wew. 131

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz