Koronawirus w Gminie Kuźnia Raciborska

Zarażonych: 9    Kwarantanna: 7    Nadzór epidemiologiczny: 8    Podejrzenie zakażenia: 0    Wyleczonych: 8

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie

o naborze wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie

wyrobów zawierających azbest

 

Burmistrz Kuźni Raciborskiej, realizując założenia projektu grantowego pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”, ogłasza nabór wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Projekt zakłada uzyskanie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu; zbieranie, transport i unieszkodliwienie azbestu jak również odtworzenie pokrycia dachowego uszkodzonego wskutek usuwania wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie złożonych w naborze wniosków zostaną określone potrzeby inwestycyjne mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska. Następnie Gmina Kuźnia Raciborska wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu grantowego przewidziana jest na lata 2021 i 2022.


Zasady dotacji, nawet do 100% wartości netto kosztów kwalifikowanych, zostały ujęte w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” dostępnym pod adresem
http://kuzniaraciborska.esesja.pl/zalaczniki/82523/uchwala_772370.pdf .

 

Nabór wniosków trwa od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r. włącznie.

 

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, przesyłką pocztową, drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP z podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym.

 

Poniżej znajdują się druki wniosku oraz wymaganych załączników, które należy złożyć w ww. terminie, aby wziąć udział w projekcie.

1.       Wniosek zgłoszenia udziału w projekcie PDF / WORD

2.       Załącznik nr 1 do Wniosku – oświadczenia PDF / WORD

3.       Załącznik nr 2 do Wniosku – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem/nieruchomością na cele realizacji projektu i w okresie trwałości projektu PDF/ WORD

4.       Załącznik nr 3 do Wniosku – zgoda współwłaścicieli na udział w Projekcie PDF / WORD

5.       Załącznik nr 4 do Wniosku – FORMULARZ REALIZACJI ZADANIA PDF / WORD

6.       Załącznik nr 5 do Wniosku – INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PDF / WORD

7.       Załącznik nr 6 do Wniosku – OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PDF / WORD

8.       Umowa powierzenia Grantu – wzór (do wiadomości mieszkańca) PDF 

 

UWAGA!

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Kuźnia Raciborska. Gmina zawrze umowy z mieszkańcami po otrzymaniu dofinansowania z Unii Europejskiej.

 

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są także w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4,
pok. 16. Telefon do kontaktu 32/419-14-17 wew. 107 lub kom.
+48 502 622 138.

 

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information