Sample Data-Articles

Wąskim torem ku przyszłości

„Wąskim torem ku przyszłości – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów.”

 

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 Koszt całkowity projektu: 595 734,04 zł.

 

Wysokość dofinansowania: 506 373,93 zł.

Termin realizacji: 01.09.2014-15.05.2015.

Projekt realizowany jest na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, która mieści się dokładnie w środku 51 kilometrowej trasy kolei, która prowadziła z Gliwic do Raciborza przez Bojków, Nieborowice, Pilchowice, Stanice, Rudy, Szymocice, Nędzę i Babice.

 

Stacja w Rudach była największą na całej linii. Znalazły się tam warsztaty naprawcze taboru, tory postojowe dla wagonów i lokomotyw, punkt obrządzania parowozów i trójkąt torowy do ich obracania.

Dzisiaj, po dawnej kolei pozostał jedynie sześciokilometrowy odcinek ze Stanicy przez Rudy do Paproci, który jest najważniejszą atrakcją turystyczną Gminy Kuźni Raciborska. Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach od 1993 roku wpisana jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Od 2009 roku zarządzaniem obiektu zajmuję się Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Stacja znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wykonawcą zadania została firma „REDDO” Piotr Trybała Przedsiębiorstwo robót budowlano – instalacyjnych z Gliwic. Celem zadania inwestycyjnego jest uporządkowanie obecnej infrastruktury zabytkowej obiektu, wykluczenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie atrakcyjności regionalnego produktu turystycznego Gminy Kuźnia Raciborska oraz powiatu raciborskiego.

 

W ramach remontu oraz rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, prace przewidują:

- utworzenie 15 miejsc postojowych poprzez wykonanie parkingów dla samochodów osobowych,

- dostosowanie strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie dwóch miejsc parkingowych,

- poprawa wizerunku strefy wejściowej poprzez zmianę ogrodzenia i nawierzchni, 

- zwiększenie liczby sanitariatów w istniejącym budynku WC wraz z dostosowaniem toalet dla osób niepełnosprawnych,

- poprawę wizerunku istniejącego peronu poprzez wymianę nawierzchni oraz wprowadzenie detali małej architektury- wymiana 6 lamp oświetleniowych , dołożenie koszy na śmieci, ławek i stojaków na rowery.

Zakres prac przedstawionych powyżej pozytywnie wpłynie na wizerunek zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach, która jest jedną z kluczowych atrakcji turystycznych Gminy Kuźnia Raciborska i powiatu raciborskiego oraz na konkurencyjność obiektu względem innych atrakcji Aglomeracji Górnośląskiej. Obiekt w Rudach wymaga stałych nakładów finansowych koniecznych dla odtworzenia, przynajmniej w części, walorów tego miejsca. Władze Gminy liczą na wsparcie finansowe zarówno władz powiatowych jak i wojewódzkich w staraniach o zachowanie unikatowego zabytku techniki – dziedzictwa kulturowego jakie coraz trudniej znaleźć na mapie naszego kraju.

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 UROCZYSTE OTWARCIE

„Aktywny styl życia szansą na zdrowie – przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”, Działanie 9.3. „Lokalna infrastruktura sportowa”. 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.09.03.00-00-109/09-02.

Całkowita wartość projektu wynosi: 933.156,37zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynosza: 917.666,37zł, w tym: 
 - środki funduszu w kwocie 780.016,41zł
 - wkład własny gminy w wysokości: 137.649,96zł

Stan istniejacy:

 

Przedmiot inwestycji obejmuje:

  • wyburzenie istniejących trybun sportowych wraz z zadaszeniem.
  • budowa nowych trybun dla widowni, w tym:

          - wykonanie fundamentów pod nowy obiekt,
          - wykonanie betonowej konstrukcji pod trybuny,
          - montaż wiaty stalowej,
          - wykonanie przekrycia nad trybunami,
          - wykonanie stanowiska dla spikera,
          - montaż siedzisk na trybunach,
          - zainstalowanie boksów dla drużyn oraz sędziów,

  • renowacja istniejącej nawierzchni trawiastej na boisku głównym, wraz z
  • miejscową wymianą nawierzchni,
  • wymiana nawierzchni na boisku treningowym (nawierzchnia trawiasta),
  • wymiana oświetlenia na boisku treningowym wraz z wymianą słupów,
  • budowa nagłośnienia na trenie obiektu,
  • rozbudowa zaplecza o sanitariaty dla widzów,
  • demontaż istniejących lamp oświetleniowych,

Przebudowa obiektu ma na celu zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla prowadzenia
działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy oraz dostosowanie obiektu (w zakresie
trybun i płyty boiska główngo) do wymagań stawianym przez PZPN klubom klasy okręgowej.
Przewiduje się, ze na obiekcie będą przeprowadzane mecze piłki nożnej do 1000 kibiców.
Zapewniono sanitariaty w ilości 1szt./200 osób. Podczas innych imprez - masowych (przewidzianych
na ponad 1000 osób) organizator zapewni odpowiednią ilość toalet przenośnych oraz udostępni
miejsce przeznaczone na punkt pomocy medycznej oraz dla potrzeb służb porządkowych, i uzgodni je
z odpowiednimi służbami.
Obiekt obecnie w zakresie zaplecza sanitarnego oraz budowy trybun, nagłośnienia i
oświetlenia nie spełnia wymagań stawianych przez PZPN.

Stan projektowany:

1. Zaplecze sanitarne - rzut parteru
2. Zaplecze sanitarne - elewacje
3. Trybuna zadaszona - rzut
4. Trybuna zadaszona - widok 1
5. Trybuna zadaszona - widok 2
6. Projekt Zagospodarowania Terenu
7. Projektowane nawierzchnie

 Postęp prac przy projekcie

Miasta partnerskie

Przez rowery i narty - bliżej siebie 

Budowa oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej

Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków rozpoczęła się w 2008 r. Dotychczasowa, z początku lat 50. XX w., nie spełniała już żadnych wymogów. Oddanie do użytku nowej oczyszczalni rozwiązuje obecnie wszystkie problemy i ściek, o takich parametrach jak mówią przepisy, zostaje odprowadzony na zewnątrz.

Choć część technologiczna oczyszczalni funkcjonuje od czerwca 2009 r., aktualnie oddano do użytku cały kompleks, w skład którego wchodzi również budynek administracyjno-laboratoryjny. Oprócz funkcji administracyjno-biurowych, prowadzone tam będą również analizy próbek ścieków w zakresie biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), stężenia chemicznego zapotrzebowania na tlen (CHZTCr), zawiesiny oraz mikroskopowe badania osadu czynnego.

To dla gminy Kuźnia Raciborska bardzo ważna inwestycja. Wytycza myślenie i kierunek rozwoju w zakresie ochrony środowiska. Jest jedną z największych (poza inwestycjami liniowymi), jakie były realizowane na terenie Kuźni w ciągu ostatnich lat.

Projekt pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska" zrealizowano dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (blisko 6 mln. zł), a także przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1,5 mln zł). Udział w realizacji zadania miało również miasto oraz Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Całkowity koszt projektu to blisko 12 mln. zł.

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Pracuje w technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Ścieki sanitarne w procesie oczyszczania przechodzą przez następujące obiekty technologiczne: przepompownię (gdzie następuje odseparowanie dużych zanieczyszczeń mechanicznych), budynek sitopiaskownika, zawierający urządzenia do oddzielania ciał stałych do wielkości 5 mm, zbiornik wielofunkcyjny, składający się z trzech części: zbiornika retencyjnego (w którym ścieki są gromadzone i uśredniane), dwóch bioreaktorów (tu następuje biologiczne ich oczyszczenie) oraz zbiornika na osad nadmierny, a także studnię rozprężno-pomiarową.

Nowa oczyszczalnia redukuje ładunek zanieczyszczeń w ściekach w 98%, co w efekcie poprawia jakość wody zarówno w rzece Rudzie oraz Odrze.

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information