Sample Data-Articles

Dofinansowanie Projektu w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020

Nazwa projektu:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska, część północno-wschodnia, część centralno-zachodnia wraz z ul. Piaskową"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie 5.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa - RIT"

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

Beneficjent końcowy i realizator projektu: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

Wartość projektu: 17.049.843,31 PLN

Wartość dofinansowania: 6.070.000,00 PLN

Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 16,624 km; 15 sieciowych przepompowni ścieków oraz 7 przepompowni przydomowych. Jest realizowany w północno-wschodniej, centralno – zachodniej części miejscowości Kuźnia Raciborska oraz na ul. Piaskowej. Po zrealizowaniu projektu do nowo wybudowanej sieci, zostanie przyłączonych 291 posesji.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotycząca ścieków komunalnych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie.

Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach

Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach

Krzysztof Kopeć - dyrektor

 

Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach

ul. Szkolna 1

47-430 Rudy

tel.: +48 500 282 732

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.kolejkarudy.pl

Wąskim torem ku przyszłości

„Wąskim torem ku przyszłości – Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach. Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem peronu i przebudową sanitariatów.”

 

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 Koszt całkowity projektu: 663 501,54 zł.

 

Wysokość dofinansowania: 540 019,71 zł.

Termin realizacji: 01.09.2014-15.05.2015.

Projekt realizowany jest na terenie Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, która mieści się dokładnie w środku 51 kilometrowej trasy kolei, która prowadziła z Gliwic do Raciborza przez Bojków, Nieborowice, Pilchowice, Stanice, Rudy, Szymocice, Nędzę i Babice.

 

Stacja w Rudach była największą na całej linii. Znalazły się tam warsztaty naprawcze taboru, tory postojowe dla wagonów i lokomotyw, punkt obrządzania parowozów i trójkąt torowy do ich obracania.

Dzisiaj, po dawnej kolei pozostał jedynie sześciokilometrowy odcinek ze Stanicy przez Rudy do Paproci, który jest najważniejszą atrakcją turystyczną Gminy Kuźni Raciborska. Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach od 1993 roku wpisana jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Od 2009 roku zarządzaniem obiektu zajmuję się Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Stacja znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wykonawcą zadania została firma „REDDO” Piotr Trybała Przedsiębiorstwo robót budowlano – instalacyjnych z Gliwic. Celem zadania inwestycyjnego jest uporządkowanie obecnej infrastruktury zabytkowej obiektu, wykluczenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie atrakcyjności regionalnego produktu turystycznego Gminy Kuźnia Raciborska oraz powiatu raciborskiego.

 

W ramach remontu oraz rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach, prace przewidują:

- utworzenie 15 miejsc postojowych poprzez wykonanie parkingów dla samochodów osobowych,

- dostosowanie strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie dwóch miejsc parkingowych,

- poprawa wizerunku strefy wejściowej poprzez zmianę ogrodzenia i nawierzchni, 

- zwiększenie liczby sanitariatów w istniejącym budynku WC wraz z dostosowaniem toalet dla osób niepełnosprawnych,

- poprawę wizerunku istniejącego peronu poprzez wymianę nawierzchni oraz wprowadzenie detali małej architektury- wymiana 6 lamp oświetleniowych , dołożenie koszy na śmieci, ławek i stojaków na rowery.

Zakres prac przedstawionych powyżej pozytywnie wpłynie na wizerunek zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Rudach, która jest jedną z kluczowych atrakcji turystycznych Gminy Kuźnia Raciborska i powiatu raciborskiego oraz na konkurencyjność obiektu względem innych atrakcji Aglomeracji Górnośląskiej. Obiekt w Rudach wymaga stałych nakładów finansowych koniecznych dla odtworzenia, przynajmniej w części, walorów tego miejsca. Władze Gminy liczą na wsparcie finansowe zarówno władz powiatowych jak i wojewódzkich w staraniach o zachowanie unikatowego zabytku techniki – dziedzictwa kulturowego jakie coraz trudniej znaleźć na mapie naszego kraju.

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 UROCZYSTE OTWARCIE

Inspektor ds. Środków Pomocowych

Kontakt

Dominika Turkiewicz – Inspektor ds. Środków Pomocowych
pokój nr 1, tel. 32/419-1417 w.120, 419-1488, fax 32/419-1432,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zadania i kompetencje   

1.  Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej 
    oraz  krajowych na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy.
2. Opracowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi / Wdrażającymi oraz podmiotami
    zewnętrznymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów.
3.  Prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami 
    wynikającymi z zawartych umów o dofinasowanie projektów.
4. 
Przygotowywanie dokumentacji związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych
    
projektów.
5.   Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi gminy, 
    instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, 
    współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych.
6. 
Przedstawiani modyfikacji opracowań dokumentów strategicznych gminy w kontekście 
    pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem wymogów określonych przez te fundusze w   
   ogłoszeniach o naborze.

Piotr Nienartowicz

Zdjęcie w tle pochodzi z Wikimedia Commons, autor: gailhampshire, licencja CC-BY 2.0 Generic.

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information