Odpady komunalne

 

Wzór deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przykład wypełnionej Deklaracji
Informacja do Deklaracji
Słowniczek pojęć z zakresu gospodarki odpadami
Jak prawidłowo segregować odpady

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu.

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami.

Podstawowa zmiana polega na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Co to oznacza dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska?

Od 1 lipca 2013r. obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejdzie na gminę, a wszyscy mieszkańcy zostaną objęci zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych. Gmina w drodze postępowania przetargowego dokona wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości. Mieszkańcy nie będą już zobowiązani do posiadania indywidualnych umów na odbiór śmieci.

Należy pamiętać o właściwym rozwiązaniu umowy z firmą wywozową z dniem 30 czerwca 2013r., aby uniknąć konieczności podwójnych kosztów (warunki rozwiązania umowy oraz okres wypowiedzenia powinny być zapisane w umowie).

Każdy ma obowiązek zbierać odpady komunalne selektywnie. Jeżeli narusza ten obowiązek przedsiębiorca odbierający odpady, przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązywać będzie wyższa opłata. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi określać będzie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Ustawodawca wprowadził wiele zmian w zakresie gospodarki odpadami. Niekoniecznie zmiany te będą odczuwalne w naszym codziennym życiu. Pamiętajmy, że to co codziennie trafia do koszy na śmieci, znika z naszych oczu, ale pozostaje w naszym środowisku naturalnym.


 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information