Podpisanie umowy na projekt pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie".

15 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach podpisano umowę o dofinasowanie w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla  projektu pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie".

Umowę podpisali przedstawiciele Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, która to spółka jest beneficjentem otrzymanej dotacji i jednocześnie przyszłym realizatorem projektu.

Planowana do realizacji z początkiem 2018r inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmie swoim zakresem całość przysiółków Brantolka i Przerycie w Rudach.

Zakończenie i przystąpienie do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej planowane jest na lipiec 2019r.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę bliską 4.000.000,00 PLN przy dofinansowaniu w kwocie 1.999.998,00PLN

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowane około 6 km kolektorów kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Rudach przy ul. Zielonej.

Inwestycja ta pozwoli po realizacji przyłączyć 167 posesji zamieszkałych przez blisko 700 mieszkańców tego rejonu.  

  

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information