UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! Zmiana nazw ulic w Kuźni Raciborksiej

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Z dniem 22.09.2017 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował nową nazwę ulicy Karola Świerczewskiego w Kuźni Raciborskiej, tj. ulicę Roberta Lewandowskiego.

Z dniem 13.09.2017 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe nazwy niżej wymienionych ulic w Kuźni Raciborskiej, tj.:

- ul. Janka Krasickiego zmieniła nazwę na ul. Ignacego Krasickiego,

- ul. Nowotki zmieniła nazwę na ul. Leśna,

- ul. Małgorzaty Fornalskiej zmieniła nazwę na ul. Kasztanowa,

- ul. Findera zmieniła nazwę na ul. Spacerowa.

W związku z powyższym, jeśli zmiana ulicy dotyczy przedsiębiorcy, który mieszka, jest zameldowany, prowadzi działalność gospodarczą, lub przechowuje dokumentację rachunkową pod adresem z nową nazwą ulicy – przedsiębiorca ma obowiązek  złożyć wniosek o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Wniosek o zmianę wpisu można złożyć:

1) on-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

2) w dowolnym urzędzie gminy – osobiście (w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 9) lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).

 

Wszelkie czynności związane ze zmianą wpisu są bezpłatne.

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information